Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: D&DD D.O.O. NOVO MESTO
Sedež ali naslov: VRHOVČEVA ULICA 18
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5796377000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in tretje osebe, ki vstopajo v prostore poslovalnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika)- brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uslužbenci družbe D&DD d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo 7 dni v zaklenjeni omari v prostorih družbe in se po preteku roka izbrišejo. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter jevnimi knjigai.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam