Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mateja Zagoršek s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rateče 94
Naziv ali firma: ROSJE-OBLIKOVANJE, MATEJA ZAGORŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Rateče 94
Poštna številka: 4283
Kraj: Rateče - Planica
Matična številka: 1234218000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri podjedniku Kupci storitev podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe, oziroma do prenehanja delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, Davčna številka, Kraj rojstva Izobrazba, Delovne naloge.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za uzdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam