Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARTINA MLAČNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ULICA FRANJA ŽAGARJA 6
Naziv ali firma: KUPONKO MARTINA MLAČNIK S.P.
Sedež ali naslov: ULICA FRANJA ŽAGARJA 6
Poštna številka: 3230
Kraj: Šentjur
Matična številka: 1703056000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: direktor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari na sedežu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost podjetja(šifra); 2.podatki o delovnem času: možno število ur s polnim ali krajšim delovnim časom, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja (ure letnega dopusta, ure počitka ob prazniku, ure odsotnosti z nadomestilom plače), skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure na delu daljšem od polega delovnega časa; 3.podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme podjetja za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: Direktor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari na sedežu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca sodelujočih in nagrajencev nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradni igri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo zgolj za potrebe nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, notar.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari na sedežu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca strank in poslovnih partnerjev ter kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in poslovni partnerji (potencialni oglaševalci) ter kupci (oglaševalci) in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, za notranje evidence in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, davčna številka, številka TRR, matična številka, ime in priimek kontaktne osebe, delovno mesto, telefonska številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in naslov za pošiljanje pošte;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Davčna uprava, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je arhivirana v računalniški bazi. Dostop do te zbirke imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari na sedežu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam