Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BENJAMIN REPINA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): JELENČE 12 G
Naziv ali firma: GEOREPINA, GEODETSKE STORITVE BENJAMIN REPINA S.P.
Sedež ali naslov: JELENČE 012
Poštna številka: 2211
Kraj: PESNICA PRI MARIBORU
Matična številka: 1266446000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delu študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbeno delo študenta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, davčna številka, EMŠO, zdravstveno stanje, naziv šole oz. fakultete.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na sedežu podjetja v prostoru, ki je izven delovnega časa zakljenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računa, izvršbe na sodišču
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, davčna številka, EMŠO, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Zemljiška knjiga, Sodišče, DURS, Geodetska uprava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na sedežu podjetja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zemljiška knjiga, DURS, Geodetska uprava
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam