Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROBERT FLIS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POT DO ŠOLE 2E
Naziv ali firma: TERMOFLIS ROBERT FLIS S.P.
Sedež ali naslov: POT DO ŠOLE 2E
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1561227000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zunanjih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka. Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, številka osebnega računa, predmet pogodbe, čas izvajanja pogodbe, znesek pogodbe, čas plačila.
 • Uporabniki zbirke: DURS, računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerem se hranijo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka. Ime in priimek, naslov, kraj in poštna številka.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerem se hranijo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam