Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tabor 5a
Naziv ali firma: DIMA CENTER d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1380
Kraj: Cerknica
Matična številka: 1661680
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Odzivi na nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Udeleženci nagradne igre - Nagrajenci nagradne igre
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Žreban
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - Naslov: ulica, hišna številka, poštna številka in kraj - Starost - Davčna številka - Telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: - DURS - Naročnik nagradne igre - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih -Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Podatki na nosilcih osebnih podatkov so označeni in arhivirani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do nosilcev podatkov imajo le pooblaščeni delavci in direktor. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2004 sprejelo podjetje Dima center d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Odzivi na nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Udeleženci nagradne igre • Nagrajenci nagradne igre.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbiranje najboljših risbic, podeljevanje nagrad, razstava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Šola/vrtec - Naslov šole/vrtca: ulica, hišna številka, poštna številka in kraj - Skupina/razred - Ime in priimek vzgojiteljice.
 • Uporabniki zbirke: • Naročnik nagradne igre • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. • Zbirka osebnih podatkov se vodijo računalniško. Podatki na nosilcih osebnih podatkov so označeni in arhivirani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do nosilcev podatkov imajo le pooblaščeni delavci in direktor. • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2004 sprejelo podjetje Dima center d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam