Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALSADO D.O.O.
Sedež ali naslov: INDUSTRIJSKA CESTA 5
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 1686232000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni delavci ali kandidati za delo v družbi ALSADO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanja pogodb o zaposlitvi, uveljavljanja pravic posameznika v zvezi z delom , obdelava osebnih podatkov, za statistična raziskovanja in druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, rojstni podatki (datum in kraj) , številka osebnega dokumenta, številka TRR, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), spol, stan, ime staršev, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanje ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delom, podatki za pokojnisno zavarovanje, podatki o delavski knjižici (številka, datum in kraj izdaje)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALSADO d.o.o., ZZZS, ZPIZ, sodišče, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe ALSADO d.o.o.. Zbirka se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v sebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni, ognje varnih omarah, ki se vedno zaklepa. računalniško zbarni podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z PLAČAMI IN DRUGIMI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi ALSADO d.o.o., druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge dohodke, kjer je ALSADO kot izplačevalec dolžan odvesti dajatve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanja pravic posameznika v zvezi z delom, obdelava osebnih podatkov za statistična raziskovanja in druge uradne namene, izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, EMŠO, davčna številka in izpostava, rojstni podatki,delovna doba, TRR, vzdrževani družinski člani, zaposlitve za določen in nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, plačilni razred, višina plače, posebni pogoji dela, odteglaji,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ALSADO d.o.o., ZZZS, ZPIZ, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe ALSADO d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v ognje varni omari do katere imajo dostop le pooblaščeni delavci in se vedno zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam