Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARTINA KRANJC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠUJICA 77A
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON MARTINA KRANJC S.P.
Sedež ali naslov: CELOVŠKA 95
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1342231000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka. Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, številka osebnega računa, datum in kraj rojstva, občina, stalno ali začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, osnovna bruto plača.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, DURS, računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerem se hranijo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam