Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TEJA VERNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PRUŠNIKOVA UL.16,2000 MARIBOR
Naziv ali firma: T-BIRO TAJNIŠKA OPRAVILA,POSREDOVANJE TEJA VERNIK S.P.
Sedež ali naslov: PRUŠNIKOVA 16
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1937421000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KOMITENTI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNA ,DAVČNE OBRAČUNE,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK.NASLOV.EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA,TRR,REGISTERSKA ŠT ZAVAROVANJA,DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: DURS,SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA,ZBIRKA ,KI SE VODI ROČNO SE HRANI V OMARI V ZAKLENJENEM PROSTORU.SAMOSTOJNI PODJETNIK JE S PRAVILNIKOM PODROBNEJE DOLOČIL POSTOPKE IN UKREPE ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SO POVZETI IZ EVIDENC STATISTIČNEGA URADA RS ,DRUGAČE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam