Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZDENKA MAURIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GUBČEVA ULICA 8,LENART
Naziv ali firma: MA-KO KNJIGOVODSTVO-RAČUNOVODSKE STORITVE ZDENKA MAURIČ S.P.
Sedež ali naslov: GUBČEVA ULICA 8
Poštna številka: 2230
Kraj: LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Matična številka: 1075586000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV,SESTAVO DAVČNIH NAPOVEDI ,OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ,NASLOV.EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA ,TRR,REGISTERSKA ŠT.ZAVAROVANJA.DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: DURS,ZZZS,ZPIS,SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO,ZBIRKA KI SE VODI ROČNO SE HRANI V OMARI V ZAKLENJENEM PROSTORU.POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU , KI GA JE ZAPISAL SAMOSTOJNI PODJETNIK.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SO POVZETI IZ EVIDENC STATISTIČNEGA URADA RS ,DRUGAČE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam