Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dean Poropat
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Parecag 64
Naziv ali firma: DEAN POROPAT S.P.
Sedež ali naslov: Parecag 64
Poštna številka: 6333
Kraj: Sečovlje
Matična številka: 1094815000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in preimek, naslov:začasni, stalni, davčna številka, Emšo, občina, kraj rojstva, drževljanstvo, izobrazba, status, matična številka, velikost kapitala, drugi podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Uporabniki zbirke: Dean Poropat s.p., Parecag 64, Sečovlje, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katreih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do računalniških aplikacij je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam