Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T&S D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA 53
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5335701000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca stanovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - stanovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje evidence stanovalcev - za zaračunavanje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke, ki niso potrebni za vodenje navedene evidence.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime ali firma - naslov - lastnik, najemnik - matična številka - davčna številka - e-naslov - telefon/fax
 • Uporabniki zbirke: - T&S d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v posebnem prostoru v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: T&S d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca predstavnikov lastnikov stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - predstavniki lastnikov stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje dejavnosti podjetja - koordinacija predstavnikov in lastnikov stanovanj - izplačilo honorarjev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime ali firma - naslov - matična številka - davčna številka - e-naslov -telefon/fax
 • Uporabniki zbirke: T&S d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno s Pravilnikom o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v posenem prostoru v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: T&S d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam