Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEL VAR D.O.O.
Sedež ali naslov: Preloška cesta 1
Poštna številka: 3320 Velenje
Kraj: Velenje
Matična številka: 5598940000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Vel Var,nekdanji zaposleni in upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,EMŠO,davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,strokovna izobrazba,delovno mesto,zaposlen za določen ali nedoločen čas,datum zaposlitve in prenahanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Davčni urad republike Slovenije,Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije,ter grugi uporabniki,ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hraniju na strežniku s sistemom gesel,na disketah in CD v zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in dokumentacija ,vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo.papirni nosilci osebnih podatkov,ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško zbirko podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varavanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.04.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena varstva osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Vel Var d.o.o. , nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo..
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, poklic, strokovna izobrazba, delovne naloge, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; podatki o delovčevem delovnem času i njegovi izrabi: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom od polnega 2) skupaj opravljene delovne ure z polnim delovnim časom in skrajšim delovnim časom od polnega; nepopolni in skrajšani delovni čas od tega: dejavnsko opravljene ure , ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu; 3) skupaj neopravljene ure; 4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega : ure letnega dopusta, ure počitniških in državnih praznikoh, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalca, drugo: 5) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; 6) skupaj neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij pristojnih za zdravstveno zavarovanje od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 7) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plač na delu, daljšem od polnega delovnega časa; a) podatki o bruto plači delavca; 1) izplačana bruto plača od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časdom od polnega( nepolni in skrajšani delovni čas); za delo, daljše od polnega delovnega časa: 2)izplačana plača, od tega: za delo daljše od polnega delovnega časa; 3) nadomestilo čiste plače delovne organizacije oziroma delodajalca; od tega: nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo in zadržanostju od dela, druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestilo čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev, 4) prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: za solidarnostno pomoč,za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel,cd v obliki klasične evidence za zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo in zaklepajo v klasične omare.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.04.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki sene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Vel Var d.o.o.,nekdanji zaposleni,upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj,občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost.delovne naloge, delovni čas, dejavnost delodajalca; a) podatki o poškodovanem delavcu 1) delo ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; 2) koliko ur je delal delavec ko se je zgodila poškodba pri delu; 3) ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in koliko krat; 4) narava poškodbe; 5) poškodovani del telesa; 6) ali je bila poškodba smrtna; 7) podlaga zavarovalnici in podatki o poškodbi pri delu; 1) kdaj se je zgodila nesreča; datum, dan v tednu, 2)doba dneva ko se je zgodila nesreča; na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanocanja, na službenem potovanju; 3) koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu( s smrtno ponesrečenimi vred): 4)koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije;5) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; 6) vir nesreče; 7) uzrok nesreče; 8) ali je bilo ugotobljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; 9) uporaba osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvena opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ur,list RS.št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je s zaščiten s sistemom gesel, cd v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in dokumentacija , vezana na zbirku, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času dela ko ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov v računalniško zbirko podatkov , izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov,ki se nanašajo na zbirko podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.04.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigamj.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zZakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam