Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
Sedež ali naslov: MUZEJSKA ULICA 7
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5052211000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PO POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DOLEČEN IN NEDOLOČEN ČAS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PRAVNA PODLAGA NAMENA IZHAJA IZ 4. ČLENA ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, SPOL, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA, NASLOV, TELEFON IN FAX, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, DELOVNO MESTO, IZOBRAŽEVANJE, DOPUST, NASTOP IN IZSTOP, DELOVNA DOBA, DRUŽINSKI ČLANI, PODATKI O OSEBNI IZKAZNICI, DELAVSKI KNJIŽICI IN ZDRAVSTVENI IZKAZNICI
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH IN PLAILIH PO AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PO POGODBI O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS IN NEDOLOČEN ČAS, ZAPOSLENI PO POSEBNI POGODBI O ZAPOSLITVI IN AVTORJI PO AVTORSKI POGODBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izhaja iz 4. člena zakona o evidencah na področju dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, občina, število točk, tarifni razred, delovna doba, vzdrževani družinski člani, številka TR, plača, avtorski honorar.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podarki se ne povezujejo z javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam