Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SILVO ŽIGON
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): RAZDRTO 16A
Naziv ali firma: ŽIGON SILVO S.P.
Sedež ali naslov: RAZDRTO 16A
Poštna številka: 6225
Kraj: HRUŠEVJE
Matična številka: 5538000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Točni naslovi kupcev.
 • Uporabniki zbirke: Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu samostojnega podjetnika v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam