Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Kristel Mahne
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ul. ob stolpu 7,Izola
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKI SERVIS KRISTEL MAHNE S.P.
Sedež ali naslov: Ul. ob stolpu 7
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 3060446000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime preimek,naslov:stalni, začasni, naziv ,davčna številka, Emšo, kraj rojstva, drževljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, status upokojenca, drug status, zdravstveno stanje,občina, delovni čas, razporeditev delovnega časa, evidenca koriščenje dopusta, št. osebnega računa,št. računa pravne osebe, zasebnika, št. računov za nakazovanje kreditov, izvršb, podatki družinskih članov za potrebe obračuna plač-davčne olajšave , obračun plač za zaposlene s vsemi sestavinami, izvajanje pogodb o zaposlitvi , mesečni podatki za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, dodatkov po zakonu, drugih prejemkov in izplačil,povračila stroškov v zvezi z delom, spremlanje delo študenta in obračun njegovega dela, dogovor o naročanju in izvajanju dela storitev, dobave in prodaje izdelkov preko podjemne pogodbe, evidenca ur, datum vstopa ov družbo, datum prenehanja,zaposlitve, podatki o zavarovalni,pokojninski in posebni dobi, podatki za potrebe nesreč pri delu, podatki iz vsebine pogodb o delu, podatki za statistične namene
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis Kristel Mahne s.p., Ul. ob stolpu 7., Izola, Zavod za zdravstveno zavarovanje, DURS, Ajpes, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, banke, zavarovalnice ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,dostop do računalniških aplikacij je zavarovan z uporabniškimi imeni in gesli
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam