Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): VERONIKA LONČAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LJUBLJANSKA CESTA 17
Naziv ali firma: PALMA-PRODAJA CVETJA IN DARIL LONČAR VERONIKA S.P.
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 17
Poštna številka: 1354
Kraj: HORJUL
Matična številka: 5040225000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci trgovskega blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti, izstavljanje računov, knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik in računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari in v računalniškem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam