Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Žagar Sabina
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Matteottijeva 7
Naziv ali firma: SABINA ŽAGAR S.P.
Sedež ali naslov: Matteottijeva 7
Poštna številka: 6330
Kraj: Piran
Matična številka: 1966472000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: STRANKE PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, MATIČNA ŠTEVILKA,KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, TRANSAKCIJSKI RAČUN, ZAVAROVANJE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, AJPES, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATRIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. VODIJO SE ROČNO IN RAČUNALNIŠKO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam