Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOJANA GALIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): REZIJANSKA ULICA 23
Naziv ali firma: FRIZERSKI STUDIO SHINE, BOJANA GALIĆ S.P.
Sedež ali naslov: REZIJANSKA ULICA 23
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1866320000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izstavitve računov, sestavo davčnih napovedi, obračunov plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno se hrani v omari v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepui za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.1.2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc statističnega urada Republike Slovenije, drugače se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam