Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RISTIĆ IN RISTIĆ D.N.O.
Sedež ali naslov: VZHODNA 30
Poštna številka: 20000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1614410000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izstavitve računov, za sestavo davčne napovedi, za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, trr, državljanstvo, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: DURS, Zavod za zdravstveno varstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, ozbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Vsi postopki in ukrei za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.1.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti iz evidenc Statističnega urada Republike Slovenije, drugače se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTIPENDISTI DRUŽBE RISTIĆ IN RISTIĆ DNO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ POGODBENEGA RAZMERJA S ŠTIPENDISTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, NASLOV, NAZIV ŠOLE, SMER ŠTUDIJA, TEKOČI RAČUN, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM ROJSTVA, KRAJ ROJSTVA, POVPREČNA OCENA LETNIKA, DATUM SKLENITVE POGODBE O ŠTIPENDIRANJU
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENE OSEBE-ZAPOSLENICI V DRUŽBI, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V ZAKLENJENI ŽELEZNI OMARI IN V RAČUNALNIKU, KI SE NAHAJA V POSLOVNIH PROSTORIH DRUŽBE. dOSTOP V BAZO PODATKOV JE KODIRAN, DOSTOP DO PODATKOV IMA SAMO POOBLAŠENA OSEBA DRUŽBE. POSLOVNI PROSTORI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI, TAKO DA NEPOOBLAŠČENE OSEBE NIMAJO DOSTOPA DO ZBRANIH OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH NA POČITNIŠKI PRAKSI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic dijaka ali študenta, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov, davčna številka, TRR, ime šole, program in smer šolanja, letnih šolanja
 • Uporabniki zbirke: Zaposlenci v družbi, Študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. V bazo podatkov, ki se nahajajo v računalniku ima dostop pooblaščena oseba, v računalnik vstopa preko gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezjejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Izplačila fizičnim osebam-najemnina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbe o najemu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov,davčna številka, osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba v družbi-zaposlenci, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari in v računalniškem sistemu. Omare se zaklepajo, dostop v računalniški sistem je omogočen samo pooblaščeni osebi, v računalnik se vstopa preko gesla. Poslovni prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam