Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA PETROVČIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: BEGUNJE 61/A
Poštna številka: 4275
Kraj: BEGUNJE NA GOR.
Matična številka: 5763134000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov, štipendistov, prokuristov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju pogodbenega razmerja strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja, štipendisti, prokuristi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti in pogodbenih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): ni omejtve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priime oz. naziv, naslov, telefonska številka, TRR, matična številka, davčna številka, status, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, sodni register
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi so navedeni v Pravilniku o izvajanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam