Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Sršen Slavica s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cankarjeva 20/a
Naziv ali firma: ALP PENZION BLED
Sedež ali naslov: Cankarjeva 20/a
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 5255204000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih in naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.7. člen Zakona o evidencah na področju dela in naročnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, kupci in dobavitelji storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi in izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): ni omejitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št., EMŠO, telefon, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, naziv s.p., matična št., TRR
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi so navedni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam