Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MORDICOM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA IX. KORPUSA 048
Poštna številka: 5250
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 1563238000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, izobrazba, državljanstvo, občina stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: ZZZS ZPIZ Sodišče po nalogu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe in prijave so shranjene v registratorju v zaprti omari. Podatki so zajeti tudi v šifrantu obračuna plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodeno razmerje in davčna zakonodaja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovne in davčne evidence
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, ID za DDV, poslovni račun
 • Uporabniki zbirke: interno DURS na zahtevo Sodišče po nalogu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: elektronsko - omejen dostop do aplikacij dokumenti - v registratorjih prostori so ob odsotnosti zaklenjeni, glavni vhod v stavbo ima protivlomna vrata
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam