Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HYGAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Mariborska cesta 143
Poštna številka: 2370
Kraj: Dravograd
Matična številka: 1511360000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposelnih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni v družbi Hygal d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča,....
 • Uporabniki zbirke: Družba HYGAL d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je sprejela Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Hygal d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač v skladu z pogodbo o zaposlitvi in kolektivno pogodbo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno im, datum rojstva, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov začasnega prebivališča, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, status invalida da ali ne, opravljanje dela pri drugem delodajalcu, plača za tekoči mesec, zaostala izplačila, .......
 • Uporabniki zbirke: Družba Hygal d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba Hygal je sprejela Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam