Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMSHOP d.o.o.
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 152/9
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1853708000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o kupcih - fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – kupci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje potencialnih strank o posameznih prodajnih akcijah ter priprava ponudb in izstavljanje faktur.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, kontaktni podatki (številka telefona …).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Comshop d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.8.2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa delavcev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, dijaki in študenti na priložnostnem delu v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o izrabi delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime zaposlenega delavca družbe, dijakov in študentov na priložnostnem delu v družbi ter zunanjih sodelavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Comshop d.o.o., vodje poslovalnic, delavke oddelka za obračun plač Avtotehna d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari strokovnega delavca pristojnega za evidenco prisotnosti, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.8.2011
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o imetnikih Comshop klub kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki Comshop klub kartice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Beleženje in obračunavanje ugodnosti na klub kartici, statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju V družbi Comshop d.o.o. ter drugih podjetij v skupini Avtotehna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, kontaktni podatki (GSM, e-mail).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Comshop d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.8.2011 ter Splošnih pravilih uporabe Comshop klub kartice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca registriranih uporabnikov spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – uporabniki spletne trgovine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje potencialnih strank o posameznih prodajnih akcijah, priprava ponudb in izstavljanje faktur
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, kontaktni podatki (številka telefona …).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Comshop d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.8.2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o udeležencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – udeleženci nagradnih iger.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o poteku in izidu nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, kontaktni podatki (številka telefona …) .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Comshop d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.8.2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz. glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: direktor družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni samo pooblaščenim osebam – direktorju družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.8.2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, ki imajo neporavnane obveznosti do družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izterjava neporavnanih obveznosti v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Rojstni podatki, EMŠO in davčna številka, naslov prebivališča, zaposlitev, podatki o terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, podatki o premičnem in nepremičnem premoženju, številke računov, na katerih ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, drugi podatki, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravo izvršbe.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, vodja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih računovodstva družbe, kamor je omogočen dostop samo delavcem računovodstva, ter v arhivu družbe; kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.8.2011
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam