Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA ODMEV, DRUŽBA ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA ULICA 003
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2098369000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih in zunanjih honorarnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni upravičenci za avtorski honorar študenti ( napotnica preko študentskega servisa )
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi izvajanje avtorskih del delo prek študentskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka,kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delavne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: ZZZS ZPIS študenski servis računovodski servis tafr d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se zaklepajo v omaro, prostori so varovani-tehnicno in fizicno varnostna sluzba
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam