Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMTRON d.o.o.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 21
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5298156000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o dijakih in študentih na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun opravljenega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja, osebni račun, številka osebnega dokumenta, izobraževalna ustanova, status, vrsta dela, kraj opravljanja dela, datum opravljanja dela, količina opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljalca, študentski servis, Inšpektorat za delo RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V osebne podatke imajo vpogled le pooblaščene osebe upravljalca. Papirni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun osebnega dohodka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, občina, naslon stalnega/začasnega prebivališča. Podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, EMŠO, rojstni datum in kraj rojstva, stalno/začasno prebivališče, potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vzdrževane družinske člane.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V osebne podatke imajo vpogled le pooblaščene osebe upravljalca. Parirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v rač. vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: delovno razmerje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, država rojstva, stalno in začasno bivališče, delovno mesto, vloga, življenjepis, spričevalo, delovna knjižica, zdravstevo spričevalo pooblaščenega zdravnika, pododba o zaposlitvi, prijava in odjava delavca, evidenca varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kadrovska služba, pooblaščeni zastopnik za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V osebne podatke imajo vpogled le pooblačšene osebe upravljalca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih dokumentov, se izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.Osebni podatki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanja dohodnine, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja, M-4.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, delovno mesto, podatki o dejansko opravljenih urah, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, neto šlače, prejemki delavca za solidarno pomoč, prejemki delavca za ljubilejne nagrade, prejemki delavca za regres.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Davčna uprava RS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V osebne podatke imajo vpogled le pooblaščene osebe. Parirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v rač. vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam