Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMLAND RAZVOJ INFORMACIJSKIH REŠITEV D.O.O.
Sedež ali naslov: Litostrojska cesta 58 C
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5507570000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime , dekliški priimek, stan, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), dovoljenje za bivanje, delavno dovoljenje, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas),ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, skupna delovna doba, delovna doba v Comlandu, datum prenehanja delovnega razmerja, družinski člani, prevoz na delo, regres, dopust, davčne olajšave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Vzajemna zavarovalnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v prostorih podjetja. Prostori, v katerih se zibirka osebnih podatkov nahaja se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih prejemkih iz naslova delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci, ki so zaposleni v Comland d.o.o., delavci zaposleni preko študentskih servisov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek. enotna matična številka občana, davčna številka., poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba. strokovna usposobljenost. delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, osnova za plačo, številka osebnega računa in banke, podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme podjetja, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, podatki o plačah: izplačane plače: za delo, neto plače: za delo s polnim delovnim časom, nadomestilo neto plače v breme podjetja: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, regres
 • Uporabniki zbirke: vodstvo podjetja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v prostorih podjetja. Prostori v katerih se zbirka osebnih podatkov nahaja se izven dekivnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontakne osebe v družbah s katerimi poslovno sodeluje Comland d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvrševanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: kontaktno ime osebe v podjetju, njihove telefonske številke, njihovo elektronsko pošto, naslov podjetja, davčno številko podjetja, matično številko podjetja, TRR podjetja in druge od poslovnega partnerja posredovane podatke.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Comland d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, dostop do aplikacije je mogoč samo z osebnim geslom posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam