Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mirjam Fabijan
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prvomajska ulica 30, 5000 Nova Gorica
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE STORITVE, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, SVETOVANJE IN OSKRBA Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI, ARHIVIRANJE IN DRUGE EKONOMSKE STORITVE RESA MIRJAM FABIJAN S.P.
Sedež ali naslov: PRVOMAJSKA ULICA 030
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5373393000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, identifikacijska številka s.p.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško v računovodskem programu za potrebe knjiženja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapisi podatkov se uporabljajo za fakturiranje in knjiženje v glavno knjigo. podatki so dosegljivi DURS-u.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam