Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ŠUŠMELJ BARBARA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Gradnikova cesta 076
Naziv ali firma: Zobotehnični laboratorij
Sedež ali naslov: Gradnik 076
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 1033034000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalni in začasni naslov prebivališča, kraj in država rojstva, datum rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, število let delovne dobe, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen delovni čas), ime drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, število vzdrževanih družinskih članov, ter njihove davčne številke.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Skupnost za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad RS, Inšpektorat za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjava o seznanjenosti s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov (podpiše jo vsak zaposleni), dostop v poslovne prostore je omejen, prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Varnostne kopije so dostopne samo pooblaščenim osebam. Izven delovnega časa morajo biti računalniki in ostala strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, obiskovalci in poslovni partnerji se smejo gibati v zavarovanih prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe. Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim ali pravnim ali fizičnim osebam , ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, statusna oblika, naziv podjetja, sedež podjetja, naslov, davčna številka, identifikacijska številka za DDV, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporbo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. (Davčni urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjava o varovanju osebnih podatkov (podpiše jo vsak zaposleni), dostop v poslovne prostore je omejen, prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Varnostne kopije so dostopne samo pooblaščenim osebam. Izven delovnega časa morajo biti računalniki in ostala strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, obiskovalci in poslovni partnerji se smejo gibati v zavarovanih prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe. Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim ali pravnim ali fizičnim osebam , ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam