Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NARAVA D.O.O.
Sedež ali naslov: OLŠEVEK 47
Poštna številka: 4205
Kraj: PREDDVOR
Matična številka: 5431271000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O FIZIČNIH OSEBAH -POGODBENIH DELAVCIH ( AVTOR.PODJEM.POGODBAH...)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IZVAJALCI POGODBENEGA DELA PREKO AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANAJE AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB ZA NAROČNIKA- PODJETJE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRR, NAZIV BANKE, VRSTA DOHODKA, VIŠINA DOHODKA.
 • Uporabniki zbirke: MF DURS KRANJ, BANKE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA IN JE POD ALARMOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O FIZIČNIH OSEBAH -KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): NAROČILO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE TRŽENJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: DAVČNE EVIDENCE -MF DURS , PTT - ZA POSREDOVANJE BLAGA PO POŠTI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA IN JE POD ALARMOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam