Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AIRFUN PRODUCTS PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 45
Poštna številka: 1241 KAMNIK
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5640989000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev, evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, evidenca študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pogodba o zaposlitvi, ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj prebivališča, občina, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni delavci, študentje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjena omara
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika ali tretjega odstavka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam