Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANET M D.O.O.
Sedež ali naslov: AVČINOVA ULICA 10
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2129736000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Planet M d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, občina, stalno ali začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, tarifni razred, bruto izhodiščna plača,
 • Uporabniki zbirke: ZSSS, ZPIZ, DURS, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se ranijo v računalniku.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se prostor, kjer se hranijo, izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena ZOVP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - sklepanje pogodb o izposoji dvd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za arhiv strank, pogodbene obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler je oseba član videoteke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, št. telefona oz. mobitela, email, fotokopija os.dokumenta (samo ob predhodni odobritvi stranke).
 • Uporabniki zbirke: Družba Planet M d.o.o. - Podatki se ne posredujejo tretji osebi razen javnim organom v primeru izterjave filmov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerm se hranijo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepa. Podatki se hranijo v računalniku z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz3. odstavka 5,člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoponadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanja zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Samodejno presnemavanje po pribljižno 7 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Družba Planet M d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo na trdi disk sistema in se samodejno presnamejo po 7 dneh snemanja. Podatki so dostopni samo z geslom in so dostopni samo pooblaščenim osebam. Prostor v katerem se hranijo videoposnetki se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam