Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DOMEN KALAJŽIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LJUBLJANSKA CESTA 1
Naziv ali firma: 3GLAV ADVENTURES DOMEN KALAJŽIČ S.P.
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 001
Poštna številka: 4260
Kraj: BLED
Matična številka: 1912747000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kraj rojstva,državljanstvo, delovna doba, poklic, bruto plača, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški program je varovan z geslom. Prostor v katerih se nahaja zbirka podatkov se zaklepa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam