Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRAS-GO RAČUNOVODSKE IN FINANČNE STORITVE, D.O.O. KAMNIK
Sedež ali naslov: ULICA MATIJE BLEJCA 13
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5992451000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Študentski servis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, kraj prebivališča, državljanstvo, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Študent
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodirana mapa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika in tretjega odstavka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam