Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A CONSULTING D.O.O:
Sedež ali naslov: Gosposvetska 11
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5733367000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občasna dela študentov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki, ki so potrebni za izbiro študenta in izstavitev napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, univerza - fakulteta, EMŠO, DŠ
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjeni in z alarmno napravo zavarovani poslovni prostori
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam