Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPE ADRIA MEDIA MARKETING D.O.O.
Sedež ali naslov: Laniška ulica 10
Poštna številka: 1291
Kraj: Škofljica
Matična številka: 5810221000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo za čas trajanja oz. veljavnosti pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, številka TTR, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Alpe Adria Media Marketing d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omarici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta zbirka se ne povečuje z nobeno zbirko osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o pogodbenih delavcih - avtorske pogodbe ter študentsko delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki za družbo delajo po pogodbi - izvajalci delovnih aktivnosti v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o avtorskem oz. študentskem delu
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo za čas trajanja oz. veljavnosti pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, emšo, davčna št., številka ttr,
 • Uporabniki zbirke: Alpe Adria Media Marketing d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omarici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta zbirka se ne povečuje z nobeno zbirko osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam