Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AJM MONTAŽA IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: Kozjak nad Pesnico 2a
Poštna številka: 2211
Kraj: Pesnica pri Mariboru
Matična številka: 1851578000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: iZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, KRAJ IN DATUM ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO,POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST
 • Uporabniki zbirke: DURS, AJPES, SPIZ,ZZZS, POGODBENI ZDRAVNIK
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV ZA NAS UPRAVLJA POGODBENI UPRAVLEC ZBIRKE "AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O.". ZBIRKA JE HRANJENA V ŽELEZNI OMARI, OBJEKT SAM JE VAROVAN. ZBIRKA JE HRANJENA V SKLADU Z MEDSEBOJNO POGODBO O UPRAVLJANJU ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IN V SKLADU S PRAVILNOK MO VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: POGODBENI UPRAVLJALEC ZBIRKE : AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O., KOZJAK NAD PESNICO 2A, PESNICA PRI MARIBORU, MAT.ŠT. 5391610000 ( VODI VSE KADROVSKE ZADEVE IN IZPLAČILO PLAČ).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca stroškov dela - obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač, prispevkov, davkov, bonitet, odteglajev, stroškov dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo,stalno in začasno bivališče, izobrazba, invalidnost,,delna upokojitev,, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (naziv, naslov,mat.številka delodajalca),številka trabsakcijskega računa delavca,bruto plača,nadurno delo, nadomestila, zaostala in izredna izplačila, stimulacija,neto uzplačila,regres, jubulejne nagrade,prostovo.pok.zavarovanje,solidarnostna pomoč,odpravnina, stroški izobraževanja, vsi davki in prispevki
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,SPIZ, DURS, drugi z zakonom določeni uporabniki. Z zbirko v celoti upravlja pogodbeni upravljalec AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Železne omare v kadrovskem oddelku upravljalca zbirke AJM okna-vrata-senčila d.o.o., po delovnem času v zaklenjeni pisarni, objekt varovan z alarmom in varnostno službo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Eviodenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izplačevanja plač delavcem, nadomestil plač, stroškov dela, prispevkov, davkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, priimek, datum rojstva, naziv del.mesta,podatki o izrabi delovnega časa (število ur s polnim delovnim časom, s krajšim delovnim časom, nadure, neopravljene plačane ure z oznako vrste nadomestila, neopravljene neplačane ure, ure s povečano zavarovalno dobo.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,SPIZ, drugi z zakonom določeni uporabniki. Z zbirko v celoti upravlja pogodbeni upravljalec AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, Pesnica pri Mariboru.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Železne omare v kadrovskem oddelku upravljalca AJM okna- vrata-senčila d.o.o., po delovnem času v zaklenjeni pisarni, objekt je varovan z alarmom in varnostno službo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delvaci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za priznanje pravic iz naslova poškodb pri delu, za prijavo poškodbe pri delu inšpekciji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, spol, naslov, zakonski stan,naziv del.mesta, delovna doba, izobrazba, poln ali skrajšan del.čas, čas zaposlitve, zaposlitev za določen ali nedoločen čas
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, SPIZ, inšpekcija, zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Med delovnim časom v železni omari v kadrovski službi pogodbenega upravljalca zbirke podatkov AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico, 2a, Pesnica pri Mariboru, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, celoten objekt je varovan z alarmom in varnostno službo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje usposobljenosti za varno delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naziv del.mesta, spisek usposabljanj za varno delo
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,SPIZ, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v železni omari v kadrovskem oddelku pogodbenega upravljalca zbirk AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, Pesnica pri Mariboru, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, objekt varovan z alarmom in varnostniki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o opravljenih zdravniških pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priime, datum rojstva, EMŠO, naziv delovnega mesta, sposobnost za opravljanje dela, omejitve pri delu , izvid izbranega zdravnika, pogostost pregledov
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,SPIZ, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v železni omari pogodbenega upravljalca zbirke AJM okna-vrata-senčila d.o.o.,, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, objekt je varovan z alarmom in varnostniki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dodatnega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za spoznavanje novih tehnik montaž in novih vgradnih materialov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naziv delovnega mesta, dosedanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: interno, certifikat ISO ( statistično)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: poseben zaklenjen arhiv, celoten objekt varovan z alarmom in varnostniki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca monterskih ekip

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za razporejanje monterskih ekip
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, EMPO, naziv del.desta
 • Uporabniki zbirke: interno
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v omarah posameznih vodij, po delovnem času v zaklenjenih pisarnah, objekt varovan z alarmom in varnostniki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca osebnih zadolžitev za drobni inventar

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: gibanje DI, letna inventura
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, interna šifra delavca, šifra stroškovnega mesta, inventarna številka DI, naziv DI, količina DI
 • Uporabniki zbirke: interno
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poseben, zaklenjen arhiv v prostorih pogodbenega upravljalca zbirke AJM okna-vrata-senčila d.o.o., celoten objekt varovan z alarmom in varnostniki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam