Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: V & V TRADE D.O.O.
Sedež ali naslov: OBREŽJE 56
Poštna številka: 8261
Kraj: JESENICE NA DOLENJSKEM
Matična številka: 1924338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA (URADNI LIST RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI DELODAJALCU ALI NJEGOVIH POGODBENIH PARTNERJIH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DISCIPLINSKE POSTOPKE IN POSTOPKE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVDP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DATUM ROJSTVA, STAROST, SPOL, ZAKONSKI STAN, KRAJ OBČINA INA DRŽAVA ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, DRŽAVLJANSTVO, TRANSAKCIJSKI RAČUN, TRANSAKCIJSKI RAČUN, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTA, OBČINA, ŠIFRA OBČINE, DRŽAVA, ŠIFRA DRŽAVE) TELEFON, STROKOVNA IZOBRAZBA, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, ALI DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU, PODATKI O DELOVNI KNJIŽICI, DATUM SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI, DATUM NASTOPA DELA, OBLIKA DELOVNEGA RAZMERJA (ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS), RAZLOG ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS, POKLIC KI GA DELAVEC OPRAVLJA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST POTREBNA ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, NAZIV DELOVNEGA MESTA, DELOVNI ČAS, KRAJ DELA, ALI POGODBA VSEBUJE KONKURENČNO KLAVZULO, DELOVNA IN POKOJNINSKA DOBA PODLAGA ZA PRIZNANJE PRAVIC, KATEGORIJA INVALIDNOSTI IN ŠT. ODLOČBE, ZAČETEK PRIZNANJA PRAVIC IZ NASLOVA INVALIDNOSTI, ZAČETEK UVELJAVLJANA PRAVIC IZ NASLOVA INVALIDNOSTI, VRSTA PRAVICE KI SE UVELJAVLJA, PRENEHANJE PRAVICE IZ NASLOVA INVALIDNOSTI, UDELEŽBA NA SEMINARJIH TEČAJIH IN DRUGIH ŠOLANJIH, DATUM IN NAČIN PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI, PODATKI O VZDRŽEVANIH ČLANIH DRUŽINE DELAVCA, DATUMI VELJAVNOSTI DELOVNIH VIZ IN VIZ ZA PREBIVALJE V SLOVENIJI
 • Uporabniki zbirke: ZRSZZ, ZZZS, ZPIZ, CENTER ZA SOCIALNO DELO, POOBLAŠČENI SODELAVEC ZA PODROČJE VARSTVA PRI DELU, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. iZVEN DELOVNEGA ČASA SE PISALNE MIZE Z NOSILCI PODATKOV ZAKLENEJO, RAČUNALNIKI IN DRUGA STROJNA OPREMA SE IZKLOPI IN FIZIČNO ALI PROGRAMSKO ZAKLENE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): EVIDENCE SE NE POVEZUJE S PODATKI IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK NI POTREBEN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam