Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G.O.G INTERNATIONAL D.O.O.
Sedež ali naslov: SPODNJI RUDNIK II/31
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5345758000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju G.O.G. INTERNATIONAL d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitevpravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, občina, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovne naloga.
 • Uporabniki zbirke: ZSSS, ZPIZ, DURS, računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa in tudi takrat, ko ni v njem zaposlenega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka o zunanjih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci (delo študentov, delo po podjemni pogodbi)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za iIzvajanje pogodbe in plačil za opravljeno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, osebni bančni račun, delovne naloge.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje G.O.G. INTERNATIONAL d.o.o. in računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci uparabniki storitev našega podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izstavljanje računov, knjiženje izdanih računov, izterjava neplačanih računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka in kraj pošte.
 • Uporabniki zbirke: G.O.G. INTERNATIONAL d.o.o. in računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se ranijo v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam