Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIRAMIDA D.O.O. ZAGORJE
Sedež ali naslov: Polje 10
Poštna številka: 1410
Kraj: Zagorje
Matična številka: 5288835000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci (fizične osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe opravljanja dejavnosti (prodaja trgovskega blaga).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, številka telefona, številka OR, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka podatkov in priloge, se izven delovnega časa zaklepa. Izpis zbirke podatkov in priloge se hranijo v zaklenjeni omari, programi v računalniku so zavarovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam