Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T&T AOP D.O.O.
Sedež ali naslov: ROSTOHARJEVA 44
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 5360382000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKE E VIDENCE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, obračuni plač ... Kot računovodski servis obdelujemo podatke tako za svojo družbo kot za naše pogodbene stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rosjtni podatki, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge ...
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, ZZZS, strokovni delavci, ki izvajajo obdelavo podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so zaščiteni z uporabniškimi imeni in gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezujejo se z javnimi knnigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SALDAKONTI PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, naslov, matična številka, davčna številka, bančni računi, šifra dejavnosti
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni in lastniki družb. Obdelavo podatkov izvajamo za svoje podjetje ter kot računovodeki servis za naše kupce.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so zaklenjeni. Podatki so zaščiteni z uporabniškimi iemni ij gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam