Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EFIN D.O.O.
Sedež ali naslov: ARJA VAS 19, 3301 PETROVČE
Poštna številka: 3301
Kraj: PETROVČE
Matična številka: 1967371000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o študentih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo občasna dela v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje občasnih del študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, št. osebnega dokumenta, davčna številka, stalno oz. začasno prebivališče, št. osebnega računa, kraj dela, izobraževalna ustanova študenta, status študenta, vrsta dela, datum začetka in datum prenehanja opravljanja dela, št. opravljenih ur, vrednost opravljenega dela
 • Uporabniki zbirke: študentski servisi, pooblščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: v namene poslovanja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju in v podjetjih strank
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti o plači zaposlenega, izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, emšo, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic in izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ ter druge institucije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam