Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAGARDERE TRAVEL RETAIL D.O.O.
Sedež ali naslov: ZGORNJI BRNIK 130 A
Poštna številka: 4210 BRNIK
Kraj: BRNIK
Matična številka: 1760122000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKE RABIMO ZA KADROVSKE NAMENE, ZAPOSLOVANJE, IZRAČUN PLAČE, NAKAZILO PLAČE, IZRAČUN DOPUSTA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA, TRR, IZOBRAZBA, ŠTEVILO OTROK, PLAČA, DOPUST, EVIDENTIRANJE PRISOTNOSTI NA DELOVNEM MESTU
 • Uporabniki zbirke: AIREST CATERING, CONFIDAS-RAČUNOVODSKI SERVIS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJESLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V KOVINSKEM SEFU, V ZAKLENJENEM PROSTORU, V ZAKLENJENI STAVBI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: AIREST CATERING, ZGORNJI BRNIK 130A, 4210 BRNIK, MATIČNA 176012200
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOBAVITELJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKE POTREBUJEMO ZA VODENJE KNJIGOVODSTVA, RAČUNOVODSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV DOBAVITELJA, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, MATIČNA ŠTEVILKA, TRR
 • Uporabniki zbirke: AIREST CATERING, CONFIDAS-RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKE PODATKOV SO SHRANJENE V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI NAŠIH STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE ZBIRAJO ZA VODENJE KNJIGOVODSTVA, RAČUNOVODSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV, NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA, TRR
 • Uporabniki zbirke: AIREST CATERING, CONFIDAS-RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO SHRANJENI V ZAKLENJENI OMARI V ZAKLENJENEM PROSTORU, KI SE V NEDELOVNEM ČASU ZAKLEPA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam