Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JOŽE ZAJC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SELA PRI VIŠNJI GORI 012, VIŠNJA GORA
Naziv ali firma: MONTING - MIZARSTVO, MONTAŽE IN INŽENIRING JOŽE ZAJC S.P.
Sedež ali naslov: SELA PRI VIŠNJI GORI 012
Poštna številka: 1294
Kraj: IVANČNA GORICA
Matična številka: 5615499000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa po poslovnih partnerjih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, matična številka, številka poslovnega računa
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni delavci in pogodbeni računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa ter ob odsotnosti zaposlenih delavcev zaklenjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do prostorov. Računalniki v katerih se nahajajo podatki so izven delovnega časa ugasnjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do njih. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko podatkov. Dostop do podatkov v računalnikih je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam