Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G.D. BABIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: Meljski dol 25
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1960458000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZSTAVITVE RAČUNOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK , NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v omari, v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je 1/1/2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povzeti po pogodbah, naročilnicah in povzeti osebno.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam