Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEWESOFT D.O.O.
Sedež ali naslov: GABRSKO 11A
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 1580850000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna uporaba
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka, predmet sodelovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v poslovnih enotah ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam