Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Severin Pavlica,s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vanganelska 15
Naziv ali firma: MORJE, PREVOZ OSEB IN BLAGA, SEVERIN PAVLICA S.P.
Sedež ali naslov: Vanganelska 15
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5151648000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, naslov ,izobrazba,delovno mesto kraj dela, delovni čas, delovna dobaoblika delovnega razmerja, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, davčni urad/izpostava, TRR in banka, podatki o urah, odsotnostih ,nadomestilih, povračila stroškov v zvezi z delom
 • Uporabniki zbirke: nosilec s.p., pooblaščeni računovodja,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v zaklenjeni omari na sedežu s.p., računalniška obdelava avtorizirana, ukrepi za zavarovanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela, ZDR
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlebni v s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotovitev in uveljavljanje pravic zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka,kraj in datum rojstva, država, kraj dela, šolska izobrazba, delovna doba, datum in vrsta delov. razmerja, prenehanje DR, zavarovani družinski člani, TRR in banka, nadomestila, povračila stroškov v zvezi z delom, plačane odsaotnosti, drugi prejemki iz dela
 • Uporabniki zbirke: nosilec s.p. in pooblaščeni računovodja,; ZZZS, ZPIZ,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah zaposlenih na sedežu obratovalnice, računalniška obdelava avtorizirana; zavarovanje skladno z zavarovanjem varstva osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam