Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TABAKUM EXPORT - IMPORT D.O.O.
Sedež ali naslov: PODBEVŠKOVA ULICA 5
Poštna številka: 8000 NOVO MESTO
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5527996000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi TABAKUM export - import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, izobrazba, plača, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovna ali pokojninska doba.
 • Uporabniki zbirke: Tabakum export - import d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (stranke, obiskovalci, zaposleni, poslovni partnerji,...), ki se nahajajo zunaj in v prostorih podjetja, nad katerimi se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja podjetja ter varnost ljudi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: V primeru reševanja incidentov in drugih spornih situacij ima oseba odgovorna za evidenco videonadzornega sistema in z njegove strani omejeno število pooblaščenih zaposlenih oseb dostop do videoposnetkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v poslone prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca odkupa odpadnih akumulatorjev od fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, ki so prodali odpadne akumulatorje našemu podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti ki izhajajo iz davčnih predpisov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo podjetja, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam