Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CEMPO D.O.O.
Sedež ali naslov: Snakovška ulica 67
Poštna številka: 4294
Kraj: Križe
Matična številka: 5294533000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Cempo d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) -podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila nadomestila neto plače v breme drugih prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo -delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, zunanji računovodja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeno omari na sedežu družbe, kodiran vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev (dobaviteljev in kupcev)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji (dobavitelji, kupci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje z dobavitelji in kupci glede prodaje in nabave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - ime podjetja - delovno mesto - e-mail - telefonska številka - številka gsm - številka faksa
 • Uporabniki zbirke: Nabaviki, prodajniki, direktorji in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran vstop v batzo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam